Ön Bilgilendirme Formu Nedir?

Tüketicilerin satın alacakları ürünlerin satış, ödeme, teslimat ve kullanım koşulları hakkında genel olarak bilgilendirildikleri belgeye Ön Bilgilendirme Formu denir. Ön Bilgilendirme Formu, Tüketici Kanunu gereğince zorunludur ve satın alan ile satıcı arasında tam mutabakatın olduğunu teyit eder. Bu belgenin müşteri tarafından onaylanmaması halinde, müşteri hiçbir şekilde maliyete katlanmak zorunda değildir ve satışı reddedebilir. Tersi biçimde müşterinin onay vermesi halinde, satış nedeniyle ortaya çıkacak tüm maliyetler, satış iptal olsa dahi müşteriye yüklenir.

on-bilgilendirme-formu

Ön Bilgilendirme Formu, satıcı işletmenin kendini garantiye alması için en önemli hususların başında gelir. Müşteri ödeme yapmadan ve/veya siparişe onay vermeden önce bu formu onaylar ve şartları kabul etmiş sayılır. Açıkça kimlik bilgilerini ileten ve bu formu onaylayan müşterinin bilgileri dijital olarak kayıt altına alındığından, herhangi bir itiraz kabul edilmez.

Ön Bilgilendirme Formu Nerede Kullanılır?

Ön Bilgilendirme Formu fiziksel satışlar için bir zorunluluk değildir. Uzaktan satış prosedürleri içerisinde yer alan ve e-ticareti de kapsayan tüm ticari işlemlerde Ön Bilgilendirme Formu kullanılması zorunludur. Müşterinin şüpheye mahal olmayacak biçimde onay vermediği formlar geçerli olmadığı gibi, bu form olmadan yapılan satışlarda tüm sorumluluk satıcıya aittir. Müşteri tüm koşulları reddedebilir veya kendi koşullarının uygulanmasını isteyebilir.

Satış kısmından çok, teslimat ve iade prosedürlerini garanti altına alan Ön Bilgilendirme Formunda, ürünün hangi kanalla ve ne kadar sürede teslim edileceği, hangi şartlarda iade edilebileceği, iade durumunda lojistik maliyetlerinin kime ait olacağı gibi verilerin bulunması gerekir. Ön Bilgilendirme Formunu onaylayan müşteri ürün veya hizmeti teslim almaktan kaçınamaz, ürün ücretini ve tüm diğer masrafları formda belirttiği gibi ödemek durumundadır.

Ön Bilgilendirme Formu Kullanılmazsa Ne Olur?

Kanuna göre; müşteri Ön Bilgilendirme Formu onaylamadan hiçbir sorumluluğun altına girmez. Ürünü teslim almayabilir, kargo ve diğer masrafları satıcıya yükleyebilir veya ürünü herhangi bir sebeple yine tüm masraflar satıcıya ait olmak koşulu ile iade edebilir.

Lojistik maliyetlerinin oldukça yüksek seviyelerde yer aldığı günümüzde bu gibi bir riskin altına girmek yerine, Ön Bilgilendirme Formu düzenleyip müşteriye sadece tek bir tıklama ile onaylatmanız mümkündür. Bunun için kendi e-ticaret yazılımınızı inşa ettirip, binlerce lira harcayabileceğiniz gibi, aylık makul rakamlara katlanarak tüm satış enstrümanlarının mükemmel biçimde bir araya getirildiği KOBİSİ sistemine de dahil olabilirsiniz.

Cayma Hakkı Nedir?

Cayma hakkı, tüketicinin on dört gün içerisinde herhangi bir sebep belirtmeden ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden caymasıdır. Tüketicinin, cayma hakkını kullanabilmesi için satıcı ya da sağlayıcıya cayma hakkını kullandığına dair bildirimde bulunması gerekmektedir.

Günümüzde e-ticaret en çok kullanılan ticaret yöntemi olmaya başlamıştır. Sağladığı avantajlar ile hem Dünya’da hem de Türkiye’de hızla yayılmayada devam etmektedir. Ancak tüketiciler internet üzerinden alışveriş yaparken seçtikleri ürünleri fiziksel olarak incelme şansı bulmadıkları için tereddüt edebiliyorlar. Bu tereddütü ortadan kaldıran hak ise cayma hakkı olmaktadır. E-ticaret sitelerinde bulunan mesafeli satış sözleşmesi cayma hakkından bahseden bir sözleşmedir.

cayma hakkı

İnternet satışlarında cayma hakkı 14 gündür. Müşteri cayma hakkını kullandıktan sonra satıcı, 10 gün içerisinde müşteriye masraflarını iade etmek durumundadır. Satıcının ürünü teslim alması için süre 20 gündür. Bu zaman içerisinde malın değeri düşse bile satıcı alıcının masrafını olduğu gibi geri ödemelidir. Eğer ürünün değerinin azalması alıcıdan kaynaklanırsa satıcı da müşteriden bu miktarı tanzim edebilmektedir. Ürünün kullanılması da cayma hakkını ortadan kaldırmamaktadır. Cayma hakkı güvenli alışverişi sağlamak için yapılmış bir uygulamadır. Bu hak ile birlikte internetten alışveriş yapma alışkanlığı da artmıştır.

Cayma Hakkı Geçerli Olmayan Ürünler

Cayma hakkı tüm ürünlerde geçerli olan bir hak değildir. Kullanılıp kullanılmadığı belli olmayan ürünler (Gazete, dergi), bilgisayar yazılımları, fiyatları borsa ya da diğer piyasalar tarafından belirlenmiş ürünler ( Altın, gümüş), iç çamaşırı, kozmetik, mayo, çabuk bozulan ya da son kullanma tarihi geçme ihtimali olan ürünler, turizm acentesinden alınan turlar, biletler ( Bu ürün ve hizmetlerin iadesi turizm acentesi tarafından belirlenir. ), DVD, CD ya da kaset gibi ürünlerde cayma hakkı olmamaktadır.

 

Mesafeli Satış Sözleşmesi Nedir?

Mesafeli satış sözleşmesi, e-ticaret sitelerinde olan bir sözleşmedir. Sözleşmenin amacı, siteden alışveriş yapılırken ya da alışveriş sonrasında oluşabilecek problemleri önlemek ve prosedürler ile ilgili ön bir bilgilendirme yapmaktır. Ön bilgilendirme formunda bulunan bilgiler ile birlikte ilave bilgiler de içeren kapsamlı bir sözleşmedir.

Mesafe satış sözleşmesi e-ticaret sitelerinde olması gereken bir sözleşmedir ve sipariş tamamlanmadan önce müşteri tarafından okudum onayladım seçenekleri ile kabul edilmelidir.Bu sözleşme e-ticaret sitesinin özelliğine göre özelleştirilebilir.

mesafeli-satis-sozlesmesi

Mesafeli satış sözleşmesi, 6.03.2011 tarihinde 27886 sayılı yönetmelik ile resmi gazetede düzenlenmiştir. Satıcının bu sözleşmeyi 3 yıl boyunca saklaması zorunlu kılınmıştır.

 

Mesafeli Satış Öncesi Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

İnternet üzerinden alışveriş yapılırken, internet sitesi ile ilgili ön araştırma yapılmalıdır. Sitede firma unvanı, sabit telefon, açık adres ve e-posta adresi gibi iletişim bilgilerinin var olup olmasına dikkat edilmelidir. Alınacak ürün ile ilgili olarak fiyat araştırması yapılmalı, ürün bilgileri kontrol edilmelidir. Eğer ürüne ait fiyat ve bilgiler net değil ise alışveriş yapılmamalıdır.

Mesafeli Alışverişlerde Tüketiciler Nelere Dikkat Etmelidir?

Tüketiciler, sipariş tamamlarken mesafeli satış sözleşmesi ile ilgili olarak okudum onayladım işlemini yapmaz iseler alışveriş gerçekleşmemelidir. Tüketicilerin mesafeli satışlarda 14 günlük cayma hakkı vardır. Alışverişlerde, ürünün teslim alındığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin yapılmalıdır. Tüketiciler gerekçe göstermeksizin cayma hakkı kullanılabilir. Tüketici tarafından cayma hakkının kullanılması halinde satıcı, cayma bildiriminden itibaren 14 gün içerisinde hiç bir kesinti yapmadan ve alıcıya bir masraf yüklemeden ürün bedelini iade etmek durumundadır.