Ön Bilgilendirme Formu Nedir?

Tüketicilerin satın alacakları ürünlerin satış, ödeme, teslimat ve kullanım koşulları hakkında genel olarak bilgilendirildikleri belgeye Ön Bilgilendirme Formu denir. Ön Bilgilendirme Formu, Tüketici Kanunu gereğince zorunludur ve satın alan ile satıcı arasında tam mutabakatın olduğunu teyit eder. Bu belgenin müşteri tarafından onaylanmaması halinde, müşteri hiçbir şekilde maliyete katlanmak zorunda değildir ve satışı reddedebilir. Tersi biçimde müşterinin onay vermesi halinde, satış nedeniyle ortaya çıkacak tüm maliyetler, satış iptal olsa dahi müşteriye yüklenir.

on-bilgilendirme-formu

Ön Bilgilendirme Formu, satıcı işletmenin kendini garantiye alması için en önemli hususların başında gelir. Müşteri ödeme yapmadan ve/veya siparişe onay vermeden önce bu formu onaylar ve şartları kabul etmiş sayılır. Açıkça kimlik bilgilerini ileten ve bu formu onaylayan müşterinin bilgileri dijital olarak kayıt altına alındığından, herhangi bir itiraz kabul edilmez.

Ön Bilgilendirme Formu Nerede Kullanılır?

Ön Bilgilendirme Formu fiziksel satışlar için bir zorunluluk değildir. Uzaktan satış prosedürleri içerisinde yer alan ve e-ticareti de kapsayan tüm ticari işlemlerde Ön Bilgilendirme Formu kullanılması zorunludur. Müşterinin şüpheye mahal olmayacak biçimde onay vermediği formlar geçerli olmadığı gibi, bu form olmadan yapılan satışlarda tüm sorumluluk satıcıya aittir. Müşteri tüm koşulları reddedebilir veya kendi koşullarının uygulanmasını isteyebilir.

Satış kısmından çok, teslimat ve iade prosedürlerini garanti altına alan Ön Bilgilendirme Formunda, ürünün hangi kanalla ve ne kadar sürede teslim edileceği, hangi şartlarda iade edilebileceği, iade durumunda lojistik maliyetlerinin kime ait olacağı gibi verilerin bulunması gerekir. Ön Bilgilendirme Formunu onaylayan müşteri ürün veya hizmeti teslim almaktan kaçınamaz, ürün ücretini ve tüm diğer masrafları formda belirttiği gibi ödemek durumundadır.

Ön Bilgilendirme Formu Kullanılmazsa Ne Olur?

Kanuna göre; müşteri Ön Bilgilendirme Formu onaylamadan hiçbir sorumluluğun altına girmez. Ürünü teslim almayabilir, kargo ve diğer masrafları satıcıya yükleyebilir veya ürünü herhangi bir sebeple yine tüm masraflar satıcıya ait olmak koşulu ile iade edebilir.

Lojistik maliyetlerinin oldukça yüksek seviyelerde yer aldığı günümüzde bu gibi bir riskin altına girmek yerine, Ön Bilgilendirme Formu düzenleyip müşteriye sadece tek bir tıklama ile onaylatmanız mümkündür. Bunun için kendi e-ticaret yazılımınızı inşa ettirip, binlerce lira harcayabileceğiniz gibi, aylık makul rakamlara katlanarak tüm satış enstrümanlarının mükemmel biçimde bir araya getirildiği KOBİSİ sistemine de dahil olabilirsiniz.

Tüketici Hakem Heyeti Nedir?

Tüketici Hakem Heyeti; ticari faaliyetler, tüm alışverişlerde tüketici kanunu kapsamında koruma altındadır. alıcı ve satıcılar belli sorumluluklara ve haklara sahiptir ve bu noktada ortaya çıkacak anlaşmazlıkların çözümünde kamusal otoritenin yetkilendirdiği organdır. Bu heyet, ilçe ve il Tüketici Hakem Heyeti olmak üzere iki farklı birimdir ve her birimin takip etmekle sorumlu olduğu farklı alışveriş değerleri söz konusudur. İlçe Tüketici Hakem Heyetleri, 2017 yıl itibariyle fatura değeri, 2,400TL’ye kadar olan alışverişlerden, İl Hakem Heyetleri ise fatura değeri 3,610TL’ ye kadar olan alışverişlerden sorumludur. 3,611’den itibaren alışveriş anlaşmazlıklarında başvuru merci tüketici mahkemeleri olmaktadır. Miktarlar dikkate alındında son kullanıcı alışverişlerinin neredeyse tamamının Tüketici Hakem Heyetleri tarafından ele alındığı anlaşılabilir.

tuketici-hakem-heyeti

Tüketici Hakem Heyeti Görev ve Sorumlulukları

Hukukçuların ve sektör temsilcilerinin bir araya geldiği heyetlerdir. Tüketicilerin yaptığı şikayetler, satıcı firmaların savunmaları da alınarak değerlendirilir ve karara bağlanır. Elbette bu noktada kanundan doğan haklar gözetilir ve tüketici lehine olmak koşulu ile takdir yetkisi kullanılır. Heyet kararları kanun dışı olamaz. Tüketici Kanunu kapsamında her iki tarafından da yasal hakları gözetilirken takdir hakkı sınırlı biçimde kullanılır. Her şeye rağmen taraflar Tüketici Hakem Heyeti tarafından verilen kararları bölge ticaret mahkemesine taşıyabilir. Ancak, karara yapılan itiraz, Heyet tarafından verilen kararın uygulamasını durdurmaz. Dava neticesinde ortaya çıkabilecek değişiklik nedeniyle heyet sorumlu olmayacaktır.  Ayrıca, dolandırıcılık ve benzeri adi suçlar durumunda da Tüketici Hakem Heyeti sorumlu değildir, bu durumda mağdur kişi veya firmanın doğrudan savcılık makamına başvurması ve hukuk davası açması gerekecektir. Tabii öncelikle durumunda tespiti için Tüketici Hakem Heyeti denetimi de yapılabilir. Ancak organ bu noktada herhangi bir karar vermeye yetkili değildir.

Tüketici Hakem Heyeti Başvurusu Nasıl Yapılır?

Tüketiciler, mağdur oldukları ürün veya hizmetin faturası ile birlikte, yukarıda belirtilen oranlara uygun Tüketici Hakem Heyeti birimine bizzat başvuru yapmak durumundadır. Burada mağduriyetlerini ifade eden bir dilekçe ile başvuru sürecini kolayca başlatabilmeleri mümkündür. Faturası bulunmayan ürün veya hizmetler için başvuru yapılmayacağı gibi, kanunda açıkça belirtilmiş hususlara aykırı davranan tüketicinin başvuru su da reddedilebilir. Heyet tarafından kabul edilen başvuru 15 gün içerisinde taraflara resmi yazı ile tebliğ edilir ve savunma alındıktan sonra karar verilir.