Kriptografik Algoritma Nedir?

Basitçe ifade etmek gerekirse, “Kriptografik Algoritma Nedir?” sorusunun cevabı, belli bir şifre dizisinin kuralları olarak tanımlanabilir. Bir şifreleme sistemi belli bir sistematik üzerinde çalışır. Her kod yapısı elbette birbirinden farklıdır. Şifrenin şifresi olarak da tanımlanabilir. Algoritma çözüldüğünde, bu algoritma tarafından oluşturulmuş tüm şifreler çözülebilir. Örneğin, çok sık kullanılan MD5 algoritması bir kriptografik algoritma biçimidir. Bunun gibi bir çok farklı kod kalıbı bulunur ki, SSL ve diğer güvenlik kodlamalarının tamamının geri planında bir algoritma mevcuttur. Yani algoritma; bir sistemin haritası ise, kriptografik algoritma; şifrelemenin nasıl yapılacağının haritası olarak tanımlanabilir.

kriptografik-algoritma

Kripto Kavramı

 

Kripto, matematiksel kavramların sayısal öğelerle eşleştirilmeye başlamasından beri kullanılır. Geçmişi Da Vinci’ye kadar uzanan bu bilim dalı, özellikle dünya savaşlarında askeri haberleşmenin en kritik öğelerinden birisi olarak kullanılmaktaydı. Hatta, müttefiklerin Almanları dize getirmesinin nedeni Alman Kripto algoritmasının çözülmesi olduğu bilinir.

Elbette günümüzde mekanik kriptoloji kullanılan bir yöntem değildir. Artık tamamen sayısal değerlerle şifreleme yapılır ve kod yapısı çok daha karmaşıktır. Zira kriptoyu kuran ve çözen aygıtlar saniyede milyonlarca işlem yapabilir ve kod algoritması çok daha karmaşık olabilir.

Mevcut kriptografik algoritma değerleri, çağın değerlerine uygun biçimde kompleks kodlar ile yazılmışsa, çözülmelerinin mümkün olmayacağını söylemek yanlış olmaz. Ancak, genel geçer kripto algoritmalarının encode değerleri zaman zaman kırıldığından, bazı kriptografik algoritma biçimleri güvenli sayılmayabilir. Bu nedenle “authentic algorhytm” uygulamalarını kullanmak doğru olacaktır. Bu algoritmalar oldukça değerli yapılardır ve yaratıcıları tarafından asla paylaşılmazlar. Ayrıca, bir yapı içerisinde kendi kripto algoritmasını oluşturma olasılığı da elbette mevcuttur.

kriptografik-algoritma

Algortima

 

Kriptografik algoritma, güvenli veri iletimi ve saklanması için matematiksel adımlarla şifre oluşturma ve şifre çözme yöntemleri olup bilgi alış verişinde, mesajlaşmalarda şifreleme yöntemi olarak kullanılmaktadır. Şifreleme ve şifre çözme için iki tür şifreleme algoritması vardır. Bunlar gizli anahtarlı ve açık anahtarlı şifrelemedir. Gizli anahtarlı (simetrik) şifrelemede şifreleme oluşturmada ve şifre çözmede aynı anahtar kullanılır. Açık Anahtarlı (asimetrik) Şifreleme, şifreleme yapmak için bir açık bir de gizli olmak üzere iki anahtar bulunmasıdır. Özgün kriptografik yapılar geliştirmek deneyimli ve nitelikli araştırmacılar gerektirir. Kısaca özetlemek gerekirse şifreleme, kodlama, anahtar sarma, metin asıllama kodları, gibi Kriptografik Algoritma Nedir? sorusuna cevaptır.

Kriptoloji Nedir?

Kripto, ingilizcedeki karşılığıyla encryption: Bir verinin bir algoritmaya bağlı olarak şifrelenmesidir. Kriptolanmış veri görünüş itibariyle hiçbir anlam ifade etmez. Ancak uygun decoder ile kod çözümlenerek aslında ne anlatmak istediği anlaşılabilir. Bir nevi, kodu uygun bir sistematik ile bozmak anlamına da gelen kriptoloji, dijital verilerin korunmasında temel unsur olarak kullanılır.

kriptoloji

Kriptoloji Nedir? Nerelerde Kullanılır?

Kripto, kelime anlamı itibariyle gizli veri veya gizlenmiş veri anlamına gelir. Bu bir şifre, bir kod dizisi, bir kelime veya görsel olabilir. Dijital çağda neredeyse tüm veriler bir kripto algoritması ile şifrelenir. Güvenlik koşulları gereği, verinin gizlenmesi veya giriş çıkışın engellenmesi gereken her zeminde kriptoloji algoritmaları kullanılır. Elbette günümüzde kullanılan algoritmalar oldukça karmaşık yapılardır ve elle çözülmeleri neredeyse imkansızdır.

Hassas Bilgilerin Güvenliği

Kriptoloji algoritmaları mevcut şartlarda açık global ağ olan interneti güvenli biçimde kullanabilmemizi sağlar. Hali hazırda kullandığımız cep telefonları, bilgisayarlar ve ağa bağlı her cihaz, ek kripto algoritmaları ile erişilemez hale getirilir ki, aksi durumda tüm verilerimiz dünyaya açık olur. Örneğin, internet hattınız çeşitli algoritmalarla sınırlandırılarak, yabancıların sisteminize erişmesi engellenirken, finansal işlemlerinizin izlenmesi de yine üst düzey algoritmalarla mümkün olur.

Kriptoloji Tarihçesi

Tarih boyunca insanlık verilerini gizlemek için bir çok yöntem kullandı. Bu yöntemlerin en ilkeli dahi kripto olarak tanımlanır. Örneğin; Antik Mısır’da hiyerogliflerin detaylarında dahi bir çok kripto yer alır ki, bir metni veya sayısal veriyi kriptolamak, onu anlamsız hale getirmek anlamına da gelmez. Örneğin, çok anlamlı bir şiir içerisinde çok önemli bir gizli bilgi yer alıyor olabilir. Dünya savaşları ve soğuk savaş döneminde askeri haberleşmede, bu tip kodlamalar yoğun biçimde kullanılmıştır ve günümüzde askeri haberleşme dünyanın en kuvvetli kripto algoritmalarını kullanır.

Günümüzde şifre işlemleri farklı alanlarda kullanılıyor. Telefondan bilgisayara birçok cihaz şifreler ile yönetiliyor. Her özel bilgimize ulaşmamızı sağlayan bu şifreler hayatımız için büyük önem taşıyor. Kriptoloji ise bu alan ile ilgilenen bir bilim dalı olarak karşımıza çıkıyor. İnsanların kafasını karıştıran birçok tanım bulunuyor fakat, Kriptoloji Nedir? Sorusunun yanıtı oldukça basit olarak ifade edilebilir.

Kriptoloji basit anlamıyla ifade edilmek istenirse, kelime anlamı olarak şifreleri çözen bilim anlamı taşıyor. Bu alanda birçok çalışma yürütülüyor. Yapılan çalışmalar şifrelerin güvenliğini artırmayı ve daha kullanışlı hale getirmeyi hedefliyor. Günümüzde teknolojinin gelişmesi ile bu alana duyulan ilgi artıyor ve kriptoloji daha da önemli bir şekil alıyor.

kriptoloji

E-Ticaret ve Kriptoloji

E-ticaret, finansal ve kişisel verilerin zorunlu olarak kullanıldığı platformlardır. Doğru biçimde kodlanmamış şifreleme verileri, ciddi finansal bilgi hırsızlıklarına yol açabilir. Sorunun uzun vadeli çözümü için siteler güçlü algoritmalar ile kodlanmalıdır. SSL ile de korunması gereken sitelerin her seviyesinde https:// örnekli gezinti protokolleri var olmalıdır.

Genel olarak bir sitenin güçlü güvenlik özelliklerine sahip olması için, ciddi bir alt yapı çalışması gerekir. Bir e-ticaret sitesinin sahibiyseniz veya böyle bir platforma sahip olmak istiyorsanız, tüm özelliklerinden önce bu özelliği ile ilgili çalışma yapmanız gerekir. Tek bir site inşası için bu maliyet ise oldukça yüksek olacaktır. Ya da bunun yerine, sizin için tüm detayları hassasiyetle düşünülmüş bir e-ticaret sistemini tercih edebilirsiniz. Kobisi platformu sizin için mükemmel şifreleme algoritmaları ile korunan siteler sunar. Sizin bu noktada hiç endişe etmeniz gerekmez. Hemen üye olun, teknik detaylarla boğuşmaya gerek kalmadan, satışlara başlayın.