Kriptografik Algoritma Nedir?

Basitçe ifade etmek gerekirse, “Kriptografik Algoritma Nedir?” sorusunun cevabı, belli bir şifre dizisinin kuralları olarak tanımlanabilir. Bir şifreleme sistemi belli bir sistematik üzerinde çalışır. Her kod yapısı elbette birbirinden farklıdır. Şifrenin şifresi olarak da tanımlanabilir. Algoritma çözüldüğünde, bu algoritma tarafından oluşturulmuş tüm şifreler çözülebilir. Örneğin, çok sık kullanılan MD5 algoritması bir kriptografik algoritma biçimidir. Bunun gibi bir çok farklı kod kalıbı bulunur ki, SSL ve diğer güvenlik kodlamalarının tamamının geri planında bir algoritma mevcuttur. Yani algoritma; bir sistemin haritası ise, kriptografik algoritma; şifrelemenin nasıl yapılacağının haritası olarak tanımlanabilir.

kriptografik-algoritma

Kripto Kavramı

 

Kripto, matematiksel kavramların sayısal öğelerle eşleştirilmeye başlamasından beri kullanılır. Geçmişi Da Vinci’ye kadar uzanan bu bilim dalı, özellikle dünya savaşlarında askeri haberleşmenin en kritik öğelerinden birisi olarak kullanılmaktaydı. Hatta, müttefiklerin Almanları dize getirmesinin nedeni Alman Kripto algoritmasının çözülmesi olduğu bilinir.

Elbette günümüzde mekanik kriptoloji kullanılan bir yöntem değildir. Artık tamamen sayısal değerlerle şifreleme yapılır ve kod yapısı çok daha karmaşıktır. Zira kriptoyu kuran ve çözen aygıtlar saniyede milyonlarca işlem yapabilir ve kod algoritması çok daha karmaşık olabilir.

Mevcut kriptografik algoritma değerleri, çağın değerlerine uygun biçimde kompleks kodlar ile yazılmışsa, çözülmelerinin mümkün olmayacağını söylemek yanlış olmaz. Ancak, genel geçer kripto algoritmalarının encode değerleri zaman zaman kırıldığından, bazı kriptografik algoritma biçimleri güvenli sayılmayabilir. Bu nedenle “authentic algorhytm” uygulamalarını kullanmak doğru olacaktır. Bu algoritmalar oldukça değerli yapılardır ve yaratıcıları tarafından asla paylaşılmazlar. Ayrıca, bir yapı içerisinde kendi kripto algoritmasını oluşturma olasılığı da elbette mevcuttur.

kriptografik-algoritma

Algortima

 

Kriptografik algoritma, güvenli veri iletimi ve saklanması için matematiksel adımlarla şifre oluşturma ve şifre çözme yöntemleri olup bilgi alış verişinde, mesajlaşmalarda şifreleme yöntemi olarak kullanılmaktadır. Şifreleme ve şifre çözme için iki tür şifreleme algoritması vardır. Bunlar gizli anahtarlı ve açık anahtarlı şifrelemedir. Gizli anahtarlı (simetrik) şifrelemede şifreleme oluşturmada ve şifre çözmede aynı anahtar kullanılır. Açık Anahtarlı (asimetrik) Şifreleme, şifreleme yapmak için bir açık bir de gizli olmak üzere iki anahtar bulunmasıdır. Özgün kriptografik yapılar geliştirmek deneyimli ve nitelikli araştırmacılar gerektirir. Kısaca özetlemek gerekirse şifreleme, kodlama, anahtar sarma, metin asıllama kodları, gibi Kriptografik Algoritma Nedir? sorusuna cevaptır.