Veri nedir?

En basit tanımı ile veri (Data), bilgi olarak ifade edilmektedir. İster bilgisayar ortamında kaydedilsin, ister basılı evrak olarak saklansın bilginin veri olarak ifade edilebilmesi mümkündür. Tabii bilgisayar ortamında saklanan datanın dijital hale gelmesi durumu söz konusudur. Sayısal olarak işlenen bilgilerin bilgi teknolojisi kayıt ortamlarında saklanabilmesi mümkündür. Bilgisayarlar ve data okuyabilen diğer teknoloji araçları, biçimlerine bağlı olarak veriyi işler ve kullanışlı hale getirir. Normal koşullarda dijital ortamlarda kayıtlı verilerin çözümlenmeden kullanılabilmesi mümkün değildir. Sayısal işlemenin, tekrar görsel hale getirilmesi encode işlemidir ki, bunu işletim sistemleri ve üzerinde kurulu uygulamalar ile yapmaktayız.

veri-nedir

Sayısal Veri İşleme

Sayısallaştırma, bilgi teknolojilerinde veriyi kullanabilmenin temelinde yer alan unsurudur. Örneğin, bir görseli bilgisayarda görüntüleyebilmek, kaydedebilmek ve onun üzerinde işlem yapabilmek için onu öncelikle bilgisayarların lisanına dönüştürmek gerekir. Verinin bilgi teknolojileri ortamında işlenebilir hale gelmesine dijitalleştirme denir. Görselin üzerinde yer alan maksimum noktanın koordinatının, renk, ışık ve diğer parametreleri ile sayılara dönüştürülmesi ile veri kayıt ortamına aktarılması mümkündür. Ancak kaydedilmiş bu data, onu çözecek bir ara yüz olmaksızın hiçbir anlam ifade etmez. Bilgisayar işletim sistemleri, kayıt ortamından aldıkları bu dijital verileri, çözer ve ekrana aktarır. Sonuç olarak verinin görsel olarak izlenebilmesi mümkün hal gelir. Aynı işlem dokümanlar ve diğer tüm veri biçimleri için geçerlidir. Bilgi teknolojileri araçları tüm dataları sayısal hale getirerek kaydeder.

Analog data ise artık neredeyse tamamen ortadan kalkmakta olan bir teknoloji biçimidir. Esasında bu kayıtların günümüz teknolojisi ile kıyaslandığında data olarak tanımlanmaları dahi çok kolay değildir. Örneğin, bantlara yapılan ses kayıtları analog kayıtlara örnektir. Günümüzde bant kullanmak yerine bilgisayarları kullanırız ki, oldukça yüksek nitelikli kayıtlar alabiliyor olmamızın sebebi veriyi çok daha detaylı olarak işleyebiliyor olmamızdır. Analog sistemde bantların kapasitesi ölçeğinde kayıt alınabiliyorken, yeni nesil dijital teknolojilerde data miktarı artırılarak çok daha yüksek nitelik elde edilebilir. Bilgisayarların bellekleri yeniden yazılabilir olduğundan, dilediğimiz kadar yeniden veri kaydedebilir ve istediğimiz büyüklüğü tercih edebiliriz.

Sonuç olarak veri, dijital ortamda akan tüm trafiği ifade etmektedir. İnternet; genel olarak bir veri trafiği ağıdır ve iletişim data transferi sistemi üzerine kuruludur.

Veritabanı (Database) Nedir?

Veritabanı ( Database ), yazılımlar, statik sayfalar, tablolar, görseller ve değişkenler ile çalışan sistemlerdir. Örneğin, bir fatura yazdırma yazılımında, fatura zemini, görselleri ve şirketin bilgileri birer sabit iken, müşteri bilgileri, ürün sayısı, birim fiyatı, toplam tutar vergiler gibi bilgiler değişkendir. Aynı şekilde bir e-ticaret sitesinde yer alan ürünlerin kayıt edileceği altyapı bir sabit iken, içeriye girilen her ürün bir değişkendir. Değişkenlerin yazılımların ana bileşeni olması söz konusu olmadığından, bu verilerin farklı bir kayıt biriminde bulunması gereklidir ki, bu sayede veri transfer hızı, güvenliği ve erişilebilirliği çok daha efektif hale gelir. İşte veri tabanı, değişkenlerin sabit verilerin üzerine nasıl yerleşeceğini gösteren bir harita ve kayıt birimidir.

veritabani

Bir web sitesi yazılımın kaynak kodlarını ana sunucu içerisinde yayımlarken, değişken verileri veritabanı üzerinde saklar. Böylece, yalnızca bu sistem üzerindeki bilgileri yedekleyerek veri güvenliği sağlanabildiği gibi, işlemi birden fazla sunucuda yaparak sistem kaynağı kullanımı da verimli hale getirilir. Ancak günümüzde web hosting hizmeti veren firmaların pek çoğu veritabanları için verimli sunucular kullanmamaktadırlar. Çok doğru bir firma ile çalışmıyorsanız, verim elde edebilmeniz pek kolay olmayacaktır. Bu nedenle, web sunucu konusunda çok iyi kaynakları referans almalı veya Kobisi sistemine dahil olarak, bu sorunu bütünüyle aşmalısınız.

Veritabanı Özellikleri

Veritabanı, bilgilerin kaynak kodlarını değil dinamik verilerini saklar. Sadece bu sistem yazılımın çalışması için yeterli olmayacağı gibi, kaynak kodlar da veritabanındaki verilere ihtiyaç duyacağından tek başına çalışmaz. Web tarayıcı veya yazılım açıldığında tüm bilgilerin yer aldığı veritabanı üzerinden veri çekmek durumundadır. Bu nedenle hem kaynak kodların, hem de veritabanının aynı anda mükemmel biçimde çalışması gerekir. Özellikle web sitelerinin çalışmasını etkileyen temel faktörlerden olan bu süreç, donanım ve yazılım destekleri ile mükemmelleştirilmelidir.

veritabani

Web sitelerinin ayarları ve dinamik içerik bilgilerinin yanı sıra, kullanıcı bilgileri, finansal bilgiler ve diğer tüm hassas veri de veritabanı üzerinde saklanır. Veritabanı kolaylıkla dışarıdan erişilebilir bir alan olmamakla birlikte, doğru yapılandırılmadığında tüm risklere açıktır. Eğer bir e-ticaret platformu sahibi iseniz, güvenlik özellikleri mükemmel biçimde tesis edilmemiş bir veritabanı sunucusu üzerinde risk altında olacağınızı unutmayınız. Kobisi e-ticret altyapısı, mükemmel güvenlik özelliklerinin yanı sıra yüksek erişilebilirlik oranı ile sizi bu sorunlarla muhatap olmaktan uzaklaştıracaktır. İhtiyaca en uygun çözümler için, Kobisi ile iletişime geçin.