Veri nedir?

En basit tanımı ile veri (Data), bilgi olarak ifade edilmektedir. İster bilgisayar ortamında kaydedilsin, ister basılı evrak olarak saklansın bilginin veri olarak ifade edilebilmesi mümkündür. Tabii bilgisayar ortamında saklanan datanın dijital hale gelmesi durumu söz konusudur. Sayısal olarak işlenen bilgilerin bilgi teknolojisi kayıt ortamlarında saklanabilmesi mümkündür. Bilgisayarlar ve data okuyabilen diğer teknoloji araçları, biçimlerine bağlı olarak veriyi işler ve kullanışlı hale getirir. Normal koşullarda dijital ortamlarda kayıtlı verilerin çözümlenmeden kullanılabilmesi mümkün değildir. Sayısal işlemenin, tekrar görsel hale getirilmesi encode işlemidir ki, bunu işletim sistemleri ve üzerinde kurulu uygulamalar ile yapmaktayız.

veri-nedir

Sayısal Veri İşleme

Sayısallaştırma, bilgi teknolojilerinde veriyi kullanabilmenin temelinde yer alan unsurudur. Örneğin, bir görseli bilgisayarda görüntüleyebilmek, kaydedebilmek ve onun üzerinde işlem yapabilmek için onu öncelikle bilgisayarların lisanına dönüştürmek gerekir. Verinin bilgi teknolojileri ortamında işlenebilir hale gelmesine dijitalleştirme denir. Görselin üzerinde yer alan maksimum noktanın koordinatının, renk, ışık ve diğer parametreleri ile sayılara dönüştürülmesi ile veri kayıt ortamına aktarılması mümkündür. Ancak kaydedilmiş bu data, onu çözecek bir ara yüz olmaksızın hiçbir anlam ifade etmez. Bilgisayar işletim sistemleri, kayıt ortamından aldıkları bu dijital verileri, çözer ve ekrana aktarır. Sonuç olarak verinin görsel olarak izlenebilmesi mümkün hal gelir. Aynı işlem dokümanlar ve diğer tüm veri biçimleri için geçerlidir. Bilgi teknolojileri araçları tüm dataları sayısal hale getirerek kaydeder.

Analog data ise artık neredeyse tamamen ortadan kalkmakta olan bir teknoloji biçimidir. Esasında bu kayıtların günümüz teknolojisi ile kıyaslandığında data olarak tanımlanmaları dahi çok kolay değildir. Örneğin, bantlara yapılan ses kayıtları analog kayıtlara örnektir. Günümüzde bant kullanmak yerine bilgisayarları kullanırız ki, oldukça yüksek nitelikli kayıtlar alabiliyor olmamızın sebebi veriyi çok daha detaylı olarak işleyebiliyor olmamızdır. Analog sistemde bantların kapasitesi ölçeğinde kayıt alınabiliyorken, yeni nesil dijital teknolojilerde data miktarı artırılarak çok daha yüksek nitelik elde edilebilir. Bilgisayarların bellekleri yeniden yazılabilir olduğundan, dilediğimiz kadar yeniden veri kaydedebilir ve istediğimiz büyüklüğü tercih edebiliriz.

Sonuç olarak veri, dijital ortamda akan tüm trafiği ifade etmektedir. İnternet; genel olarak bir veri trafiği ağıdır ve iletişim data transferi sistemi üzerine kuruludur.