Doküman Nedir?

Doküman, belge anlamına gelmektedir. Herhangi bir işlemin metotlarını ortaya koyan ya da bir görevle ilgili olarak okuyanı bilgilendiren kağıt ve elektronik ortamdaki yazılardır. Örneğin müşterilerine destek vermek amacıyla oluşturulmuş olan Kobisi Destek dokümanları gibi.

doküman

Dokümanlar elektronik ortamda, bilgisayarda bir veya daha fazla dosya içerisinde saklanabilir. Genellikle tek bir belge tek bir dosya olur. Dosya veya veri olarak, bir belge bir veritabanının parçası olabilir.

Bir bilgisayarda elektronik belge yazmak ve oluşturmak için bir kelime işlemci veya başka bir metin editörü kullanılır. Bir belge oluşturulduktan sonra, belgeyi yazdırmak için bir yazıcı kullanılarak basılı kopya yapılabilir.

E-Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

Kurumların faaliyetleri sürecinde oluşturdukları her türlü dokümantasyonun arşivlenmesi ve yönetilmesini sağlayan sistemdir. EBYS ile kurumlar istediklerinde dokümanlara ulaşarak, dokümanları sıfır noktasında oluşturup işleyebilirler.