Local Area Network (LAN) Nedir?

Dış bağlantılar olmaksızın, birden fazla makinenin birbiri ile doğrudan bağlantı halinde olduğu iletişim sistemine Local Area Network (LAN) denir. Bir modem veya router üzerine bağlanan cihazlar bir lokal ağ olarak tanımlanabileceği gibi, binlerce makinenin patchbay üzerinde kurulu olduğu ağlar da LAN olarak tanımlanır. Lokal ağlar dışarıya tamamen kapalı olabileceği gibi, gerekli yapılandırmalar yapılarak internet omurgası ile iç ağın birlikte kullanılması da sağlanabilir. LAN içerisinde rezerve edilen IP adresleri birbirleriyle farklı ağ protokolleri ile bağlantı kurabilirler. En yaygın LAN protokolü TCP-IP protokolüdür ki, internet omurgası da bu sistemi kullanır.

local-ag

Lokal Ağların Tarihçesi

İnternetin icadı Amerikan Savunma Bakanlığı’nın kurduğu bir lokal ağ ile başlar. Daha sonra ismine Intranet dedikleri bir kamu ağını kuran ABD, tüm devlet hizmetlerini bu ağın üzerine inşa ederek, tüm ulusun üzerinde iletişim kurabileceği bir sistemi geliştirir. Bu sistemin kısa zamanda globalleşecek bir sistem olduğu görüldükten sonra hızla değişen sistem global lokal ağımızın; yani internetin ortaya çıkmasını sağlar. Yani internet aslında devasa bir lokal ağdır.

Bilinen anlamda LAN, kablo ile yapılan bağlantı gibi isimlendirilir. Aslında bu tanım çok da yanlış değildir. LAN bağlantıları özel soketler ile ağ ara birimlerine ulaşan çok sayıda cihazın oluşturduğu ağdır. Wi-fi’ler ağlara göre daha stabil olmakla birlikte bağlı bulundukları yerden ayrılamazlar. Zaten bu sebeple isimlerine Lokal Ağ denir. Yalnız, günümüzde iletişim protokollerinin kablosuz hale gelmesi ile lokal ağların da kablosuz kurulumu mümkün olabilmektedir. Örneğin, bir kamu kurumu içerisindeki wi-fi sunucuya kablosuz ağ kartları ile bağlanan diğer makineler kablosuz bir lokal ağı oluşturabilir.

Lokal Ağların Görevi Nedir?

Lokal ağ, genel ağa erişebilmek için zorunlu bir sistemdir. Örneğin, evimizde kurulu olan modem bir ağ geçididir. Evin içerisindeki makinelerin; yani lokal ağa bağlı kullanıcıların dışarıya, internete bağlantısını sağlar. Kısaca özetlenecek olursa, bir lokal ağ olmaksızın dışarıya bağlanabilmek mümkün değildir. Yalnızca mobil cihazlar doğrudan internete bağlanabiliyor gibi görünür ancak burada da durum tam olarak böyle değildir. Her cep telefonu bağlı bulundukları baz istasyonundan IP alır ve bu baz istasyonu da aslında bir lokal ağ geçididir. Sadece adresleme bağımsız yapıldığından buraya bağlı kullanıcılar lokal ağ protokolleri ile birbirine bağlanamaz.

Kablolu veya kablosuz biçimde oluşturulan lokal ağlar; iletişim ücretine tabi olmaksızın kendi ağ araçları ile birbirine bağlanır ve tüm işlemleri senkronize olarak yapabilir. Ağa bağlı kullanıcılar ortak bir cihazı; örneğin yazıcıyı kullanabilir, birbirlerinin hafızalarına erişebilir ve hatta tek merkezden yönetilen bir ağ dahi kurulabilir. Pek çok kamu kurumunda, makinelerin çalışma sistemi bu şekilde çalışır. Kapsamlı bir örnek olarak; bankaların sahip oldukları dahili lokal ağları tüm ülkeyi kapaması gösterilebilir. Tüm şubelerin doğrudan iletişim içerisinde olduğu bu yapı, devasa boyutta bir lokal ağa örnektir.