Puan Sistemi Nedir?

Özellikle e-ticaret platformlarında, kullanıcı bağlılığını artırmak, alışveriş motivasyonu sağlamak ve yeni kullanıcıları sisteme dahil etmek için kullanılan reklam ve pazarlama aracına puan sistemi denir. Puan sistemi yalnızca online platformların değil, kurumsal nitelikli neredeyse tüm satıcıların kullandığı bir yöntemdir. Örneğin, perakende marketlerinin müşterilerine sundukları mağaza kartları puan sisteminin bir parçasıdır. Müşteri, bu hesapta puan birikmesi için o marketi daha sık tercih edecek ve bu sebeple memnuniyet duyacaktır. Batıda uzun yıllardır uygulanan yöntem, ülkemizde de 90’lı yılların ortalarından beri kullanılmaktadır. Ayrıca puan sistemine dahil olan kullanıcılar, işletmeler aynı zamanda ücretsiz bir istatistik aracı olduklarından dolayı büyük faydaları söz konusudur.

puan-sistemi

İnternet kullanımının yaygınlaşması ile birlikte, bazı web siteler kullanıcılarının tepkisini, beğenisini ölçmek, gerekli güncellemelerini bu yolda yapmak, kullanıcı beklentilerine cevap vermek için çeşitli yöntemler üzerinde yoğunlaşmaktadır. Özellikle e-ticaret ve alışveriş sistemleri puan sistemi kullanmaktadır. Peki, Puan Sistemi Nedir?

Puan sistemi, müşterilerin satın aldıkları ürün veya hizmetin bedeli üzerinden belli bir yüzde ile kazanç elde ettikleri sistemdir. Kimi firmalar her alışveriş için belli bir puanı nakit karşılığı kullanıma açarken, kimileri bir süre biriken puanı hediye çeki veya indirim kuponu olarak kullandırabilir veya alışveriş tutarları yerine kullanıcının bağlılığına göre farklı yöntemler tercih edebilir. Bazı firmalar puanlarını, alışverişlerden çok, kullanıcıların geri bildirimlerine de odaklayabilir. Kullanıcıların üyesi oldukları sistemi, katıldıkları anketi veya kullanmış oldukları farklı bir aksiyonu yaptıklarında memnuniyet derecelerini belirtebilecekleri, şikayetleri var ise iletebilecekleri, bir sistemdir.

Puan Sisteminin Faydaları

 

Puan sistemi, bir çok son kullanıcı için alışveriş motivasyonu sağlayan bir sistemdir. Çok küçük miktarlar olsa da, tüketici yaptığı alışveriş üzerinden kazanç elde etmekten hoşlanır. Ayrıca, puan sistemi ile sadık müşterilere özel indirimler yapılarak, motivasyonları katlanabilmektedir. Bunun yanı sıra, puan sistemi, istek, şikayet, memnuniyet belirterek kullanıcının yararına olmasının yanı sıra, beklentileri fark edebilmesi, şikayetleri dikkate alıp gelişim gösterebilmesi adına ilgili olan e-ticaret sitelerinin de faydasına olan bir sistemdir. Bu sistem ile birlikte e-ticaret siteleri, güvenilirlik seviyesini belirterek kullanıcılar nezdinde olumlu izlenim bırakabilmektedir.

Puan sisteminin müşteri ilişkileri üzerindeki olumlu faydası, tartışılmazdır. Günümüzde e-ticaret dahil olmak üzere tüm son kullanıcı satış platformları puan sistemini aktif olarak kullanır.

puan-sistemi

Müşteri Memnuniyeti ve Sadakat

 

Müşteri memnuniyeti bir çok farklı şekilde temin edilebilir. Öncelikle elbette dürüst ve kaliteli hizmet sunmak müşteri memnuniyeti elde etmek için gerekli şarttır. Bunun yanında ek uygulamalar ile müşterilerinin bağlılığının artırılması ve sürekli sizin işletmenizi tercih etmelerinin sağlanması gerekir. Yinelenen alışveriş ölçümü, müşteri bağlılığınızı ölçmek için en iyi araçtır.

Müşteri sadakati elbette işletmeler söz konusu olduğunda, tamamen pragmatik bir konudur. Müşteriler işletmelere nadiren duygusal sebeplerle bağlılık duyarlar. Bu nedenle işletmelerin, müşterilerine menfaat sağlamaları gerekir. Aksi halde müşteri bağlılığı oluşmaz. Puan sistemi, hediye çeki sistemi gibi uygulamalar müşterinin geri dönüş oranını ciddi biçimde artıran uygulamalar olarak dünyaca kabul gören uygulamalardır. Ayrıca geri dönen müşteriler için ek reklam ve pazarlama giderleri söz konusu olmadığından, bu müşterilerin işletmeye kazandırma oranları da çok fazladır. Hatta kimi zaman puan olarak katlanılan maliyetin, reklam ve pazarlamanın oransal olarak çok altında kaldığı söylenebilir.

Alacak Belgesi Nedir?

Alacak belgesi geleneksel ticarette, nakit yerine kullanılan menkul olarak tanımlanır. Çek, senet ve bono gibi evraklar birer alacak belgesidir. Bilgi teknolojileri ile yapılan finansal işlemlerde de benzeri şekilde, hediye çeki, indirim kuponu ve puan gibi kıymetlerin değerini gösteren elektronik belgelere alacak belgesi denir. İnternet üzerinde kullanılan alacak belgesi bir kod parçası olabileceği gibi, bir e posta iletisindeki barkod veya şifre de olabilir.

alacak-belgesi

Alacak Belgesi Tanımı

İnternet üzerinden ticaret her gün büyüyen önemli bir pazar halindedir. Küçük büyük ticaretin çok önemli bir kısmı e-ticaret üzerinden ilerliyor. E-ticaretin geldiği bu nokta, talebin yoğun olması alışveriş sitelerine karşı gözle görülür bir arz oluşturuyor. E-ticaret sitesi sanıldığı kadar kolay bir iş değildir. İyi bir site kurgulamak, ihtiyaçlara net cevap verebiliyor olmak vb. şeyler yanında e-ticaret ile ilgili bazı terimleri biliyor olmak prosedürleri yerine getiriyor olmak gerekiyor. Bunun için profesyonel bir yönetim önemli hale geliyor. E-ticaret ile ilgili yüzlerce bilinmesi gereken terim, aşılması gereken prosedür var. Bunlardan biri de alacak belgesidir. Pekiyi e-ticarette en çok kullanılan prosedürlerden biri olan, Alacak Belgesi Nedir? Ne İşe Yarar?

Alacak Belgesi Kullanımı 

Alacak belgesi kredi kartı ile yapılan alışverişlerde sıklıkla görülen bir işlem. Çeşitli nedenlerle e-ticaret ile alınan bir malın beğenilmemesi ve iadesi durumunda alım sırasında eğer işlem kredi kartı ile yapıldıysa satışı yapan taraf alacak belgesi doldurmak zorundadır. Bu belgenin doldurulması ile para iadesi sağlanabilir. E-ticaret yapanlar için en önemli konulardan biri bu işlemdir.

Alacak belgesi, muhasebedeki ismi ile iade makbuzu olarak düzenlenip, müşterinin ödeme yaptığı kanalla kendisine iade edilmesini sağlayan evrak olabildiği gibi, müşterinin onayıyla hediye çeki veya indirip kuponuna da dönüştürülebilir. Bazı e-ticaret platformlarında, kimi ürünlerde para iadesi söz konusu olmamakta, satıcı bunun yerine kullanıcıya kendi ürünleri içerisinden bir seçim yapma özgürlüğü sunmaktadır. İlgili ürünün bedeline karşılık gelen tutar alacak belgesi ile müşteriye iletilir ve müşterinin bu tutarı kullanması beklenir. Müşterinin faturası iptal edilmeyip, yeni alınacak ürün bedelsiz faturalandırılır.

Aynı şekilde kampanyalar ve benzeri kanallarla elde edilen indirim kuponları, hediye çekleri ve puanlar da birer alacak belgesidir. Ancak bu alacak belgeleri hiçbir şekilde nakte dönüştürülemez ve satıcının belirlediği sınırlar dahilinde kullanılabilir. Bu yöntemlerle alışveriş  yapılması belli rakamların üzerinde olmak koşuluna bağlanabildiği gibi belirli zaman dilimlerini de kapsayabilir.

E-Ticaret siteleri, bu ve benzeri uygulamaları sürekli gerçekleştirirler. Müşteriye iade yapmak, değişim için belge sunmak gibi eylemler için kullanılan bu belge, e-ticaretin temel unsurlarından bir tanesidir.

Alacak Belgesi Nakit Karşılığı Var Mıdır?

Alacak belgesinin niteliğine bağlı olarak nakdi karşılığı olup olmadığı farklılık gösterir. Hediye çekleri ve kuponlar büyük oranda nakit karşılığı olmayan varlıklar iken, iade nedeniyle oluşturulan alacak belgelerinde nakit karşılık söz konusu olabilir. Bu durum taraflar arasındaki ticari işlemin niteliğine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ancak, alacak belgeleri her şekilde kıymet karşılığı olan belgelerdir. Yani nakdi karşılığı olmasa da, online veya fiziksel mağazada ürün veya hizmet karşılığı mutlaka söz konusudur.

alacak-belgesi

Senetler Alacak Belgesi Midir?

Elbette. Borçlar yasasına göre her türlü bono ve senet alacak belgesidir. Ancak, e-ticaret platformlarının alacak belgeleri farklı biçimde yasanın bağlayıcı hükümleri dışında kalabilir. Değindiğimiz gibi hediye çekleri ve indirim kuponları cebri tahsilat koşullarını doğurmayabileceği gibi, süreli tahsil edilebilen alacak belgeleri biçiminde de düzenlenebilirler.