Portal Nedir?

Web sayfası olmakla birlikte, kullanıcıların ihtiyaçlarını bir çok açıdan karşılamaya ve karma hizmetleri tek kaynaktan sunmaya yönelik hazırlanan web sitelerine portal ismi verilir. Portal siteler, katalog birer site olmaktan öte, uygulamalar, başvuru kaynakları, tartışmak platformları ve kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik dinamik içerikler sunarlar. Bu sitelere gösterilebilecek en net örnek, haber siteleridir. Bir çok kaynağa tek sayfa üzerinden erişilebilen bu sitelerin, farklı amaca yönelik içerik üreten örnekleri de vardır. Portal’ın kelime anlamı “kapı” dır.

Portal

Portal Nedir? Ne İşe Yarar?

İnternet kullanıcılarından, özellikle kendilerine özgü site kurmak isteyenler, Portal Nedir? sorusunu sıkça soruyorlar. Bu terim, birden fazla içeriğin bulunduğu internet siteleri için kullanılıyor. Yalnız portallar ile dikey blog siteler karıştırılmaya müsait altyapılardır. Belli bir ilgi alanına yönelik bilgileri aktarmak için çeşitli bilgi kaynaklarını içeren bir blog sitesi tam olarak portal sayılamaz. Bir sitenin portal olabilmesi için, tartışma zeminleri, veri kaynakları, kullanıcı veri girişi alanları ve benzeri unsurlarının olması gerekir. Yani, aslında bloglar; portalların bir parçasıdır.

Türk Dil Kurumu’nun yaptığı ikinci tanıma göre bu terim; “Sadece bir konuda yoğunlaşmış bilgilerin yer aldığı genel ağ sayfası” şeklinde ifade edilmektedir.

Portal Siteleri Nasıl Kullanılıyor?

Portal sitelerde, kullanıcılar kendi ilgi sahalarına uygun olarak oluşturdukları profillerle, istedikleri bilgilere kolayca ve kısa sürede ulaşabilirler. Bu sitelere konan arama motorları, istenen kaynaklara ulaşımı hızlandırıyor. Örneğin bir haber portalı sahip olduğu altyapı sayesinde kullanıcısının ulaşmak istediği veriyi kolayca sunabilir, kullanıcıya haber içeriğine yorum yapma veya çeşitli zeminlerde paylaşma imkanı sunabilir. Buradan bakıldığında, bloglarla portalların benzeştiği daha net görülür. Ama unutulmamalıdır ki, portallar daha sosyal zeminler iken bloglar sadece okuma amaçlı kullanılan web kaynaklarıdır. Kullanıcıların sistemi yönlendirmeleri bu düzende mümkün değildir.

portal

Portal Sitelerin Avantajları

Kurumsal amaçla da sıklıkla kullanılabilen portal siteleri; çalışanlarla ve iş ortakları ile daha etkin iletişim kurmayı, ürün ve hizmetlerin daha fazla kişiye daha kısa sürede ulaşmasını, rekabet ortamında firmanın daha avantajlı olmasını ve kurum ile müşterileri arasındaki iletişimi hızlandırmayı sağlar. Ancak, portal sitelerin sevk ve idaresi ciddi bir mesai gerektirir. Ayrıca, sosyal medya platformlarının sunduğu pek çok portal fonksiyonunun var olması nedeniyle, site sahipleri bugünlerde sitelerini birer portala dönüştürerek, teknik maliyete katlanmak yerine, sosyal medya platformlarını sitelerine entegre etmeyi tercih eder.

E-Ticaret Portalları

E-ticaret siteleri ise portal benzeri bir yapı olarak kabul edilir. Kullanıcıların giriş yaparak kullandığı, verilere erişip, ürünler hakkında açıklamalar yapabildiği ve içerisinde çoğu zaman bir blog alt yapısını barındıran e-ticaret siteleri sahip oldukları yazılıma da bağlı olarak birer portal gibi düşünülebilir.

CMS ve Portal İlişkisi

CMS, yani Content Management System, portalların daha sade hallerinin kullanıcılar tarafından kolayca inşa ve idare edilebilmesi için geliştirilmiş yapılardır. Ancak CMS sistemlerin birçoğu açık kaynak kodlu ücretsiz yapılar olduklarından uzman desteği olmaksızın gerçek bir portal formatına dönüşebilmeleri oldukça güçtür. Bu nedenle portallar CMS sistemlerinin daha gelişmiş formlarıdır demek yanlış olmayacaktır.