Ağ (Network) Nedir?

Bilgi teknolojileri bağlamında ağ; birden fazla bilgisayar veya benzeri teknoloji aracının üzerinde sürekli iletişim halinde oldukları çalışma grubuna verilen isimdir. Ağlar üzerinden veri paylaşımı ve iletişim faaliyetlerinin bütünü sağlanabilir.

Network ve Framework gibi kavramlar bundan 50 yıl öncesinde sadece tekstil sanayini ilgilendiren hususlar iken, günümüzde dünyanın biçimlenmesine sebep olan bir teknolojinin; internet’in ismini ifade ediyor. Network kavramını basit ağlar ile örnekleyecek olursak, evlerimizde kurulu wifi sistemlerini işaret edebiliriz. Wifi ağı modem üzerinden yayımlanan internet hattının bağlantı kuran tüm makinelerce kullanılmasını sağlarken, uygun yapılandırma ile ağa bağlı makinelerin internete ulaşmadan kendi aralarında yerel iletişim kurabilmelerini de mümkün hale getirir. Bu makineler birbirlerine bağlanabilir, yazıcılarını ve görüntüleme ekipmanlarını paylaşabilir ve hatta paylaşıma açık hafıza birimlerini kullanabilir. Bu yapıya ağ denmesinin sebebi ise görüntü itibariyle bir ağı andırıyor olmasıdır.

Ağ Nasıl Çalışır?

Network kurulabilmesi için uygun iletişim araçlarının var olması gerekir. Bağlantı için gerekli olan ağ yapılandırma araçları, güvenlik araçları ve iletişim donanımı kurulduktan sonra, yazılımlar aracılığı ile farklı noktalar adreslenir. Adreslenen ağ kullanıcıları, diğerleri ile yetki ve izin ayaları ölçeğinde iletişim kurabildiği gibi, diğer makineleri yönetme fonksiyonuna da sahip olabilir. Mevcut koşullarda kullanımı devam etmekte olan birçok ağ çeşidi ve bağlantı yöntemi vardır. Kendi bağımsız sistemleri olan ağ kullanıcıları olduğu gibi kimi ağlarda merkezi sisteme bağlanan ve bağımsız işletim sistemleri olmayan makineler de kullanılabilir. Bağımsız sistemleri olmayan ağ kullanıcıları biçimde yapılanmış sistemler günümüzde yaygın olarak kullanılmıyor olsa da, Cloud teknolojisinin gösterdiği gelişim dikkate alındığında, yakın zamanda bütünüyle cloud üzerinden çalışacak ağların gelişmesi olağan bir projeksiyon olarak kabul edilir.

Bilgisayar ağları pek çok farklı biçimde kullanılabilir. İnternet, yeryüzünün en komplike network olarak hayatımıza girdiğinden beri, uzak noktalarda yer alan kullanıcılar devasa bir ağın üyeleri haline gelmiştir. Artık aynı ofis içerisindeki bilgisayarlar dahi birbirlerine bağlanırken, internet altyapısı olan TCIP protokolünü kullanır ve çok daha hızlı biçimde network yapılandırması gerçekleştirebilirler. Global omurga üzerinde, doğru yapılandırma ile çok ekonomik biçimde yerel network kurulabilmektedir. Üstelik bu ağların kurulumu için hiçbir ek maliyet de gerekmez. Makinelerin yerleşik network elemanları ile bu bağlantılar kolayca yapılabilir.