Veri Elemanı Rehberi Nedir?

Veri Elemanı Rehberi Nedir? sorusuna karşılık olarak şu cevap verilebilir: “Veri elemanı rehberi, bir elektronik ticaret terimi olup isimlendirilmiş veri elemanı, tanımlanmış bulguları gerekli veri değerlerinin içerik ve simgelenmesinin ne şekilde olacağına ilişkin verileri içeren listedir.” Bir nevi protokoller bütünü olarak da tanımlanan bu altyapı, teknik düzeyde kullanılır.

veri-elemani

Veri elemanı rehberi; karşılaştırmalı veriler, tablolar ve girdilerin sınıflandırılması için kullanılır. Aynı zamanda dosya yolu, kayıt birimi ve benzeri veri yolları da veri elemanı rehberinin bir parçasıdır. Son kullanıcı bakımından bu sistemi ifade edebilmek oldukça zordur. E-ticaret terimlerinden bir tanesi olarak tanımlanan bu kavram,  sistem yöneticileri, veri işleyicileri, programcılar ve ileri düzey kullanıcılar tarafından biçimlendirilebilir.

Elektronik Yol Haritası

Veri elemanı rehberi; verinin işlenmesi, yeniden erişilmesi, düzenlenmesi, kayıtların sınıflandırılması, kısaca verinin kullanılması için gerekli yol haritasını ifade eder. Veri elemanının doğru yolda işlem gerçekleştirebilmesi için gerekli olan işlemleri ifade eder.

Bilgi teknolojileri araçları inisiyatif kullanamaz. Dolayısıyla, her veri biriminin nasıl işleneceği protokollere bağlı olmak durumundadır. Veri elemanı rehberi de, sınıflandırılmış verinin kullanımı için gerekli olan parametreleri ortaya koyan yapıdır. Bir nevi veri işleme süreçleri veri elemanı rehberi tarafından belirlenmiş protokoller üzerinden çalışır.

Tabii veri elemanı rehberi, sadece e-ticaret veya yerleşik veri işleme süreçlerinde değil, elektronik işletişim ve internet süreçlerinde de söz konusudur. Örneğin, URL; veri elemanı rehberi sisteminin bir örneğidir ve verinin hangi kanallarda üzerinde hangi isimleri alarak ilerleyeceğini işaret eder. URL’nin açılımı (Uniform Resource Locator)’dur. Bu web adresi tarafından ulaşılan yerin kimliğini belirlemiş olur. URL tam olarak “mailto://e-mail” yolladıktan sonra kullanılacak olan uygulamaya bağlanmış olur ardından “file://lokal” buraya bir dosya işaret eder. Bağlanılması talep edilen sunucunun internet üzerindeki ismine (Domain Name) denir. Organizasyon http:// protokolü adlı sitede yalnızca seksen portu kullanıldığından ötürü kimse tarafından bu takı pek fazla tercih edilmez.

veri-elemani

Dijital Dünyada Kaybolmayın

Modern zamanlarda bilgi teknolojilerinin etkin biçimde kullanmayan ticari işletmelerin ayakta kalabilmesi mümkün değildir. Özellikle perakendeciler bakımından bilgi teknolojileri, e-ticaret zeminleri nedeniyle büyük anlam ifade eder. Teknik bilgi sahibi olmak tüccarlar için bir zorunluluk olmasa da, e-ticaret yapabilmek için pek çok kavrama da hakim olunması gerekir ya da bunun için personel istihdam etmek gerekir. Oysa Kobisi platformuna üye olan patronlar için hiçbir teknik kavram sorun değildir. Kobisi; hazır bir e-ticaret platformudur ve kullanıcıları için tüm fonksiyonları mükemmel biçimde çalışır hale getirir. Siz de sisteme dahil olup, işinize odaklanın. Biz sizin için tüm sorunları çözüyoruz.