E-İmza Nedir?

E-İmza (Elektronik İmza), elektronik dökümanları (Microsoft Word, Excel vb.) imzalamak için kullanılan, bu dökümanı gönderenin kim olduğuna dair güven sağlayan elektronik koddur. Elle atılan imza nasıl sizin kim olduğunuzu gösteriyorsa, e-imza da sizin kim olduğunuzu göstermektedir. E-imza dökümana eklendiğinde hukuksal olarak belgenin size ait olduğunu ispatlar ve başka birileri tarafından belgenin değiştirilip değiştirilmediğini gösterir. Kişinin e-imza oluşturabilmesi için NES sertifikasına (Nitelikli Elektronik Sertifika) sahip olması gerekmektedir.

e-imza

E-imzanın güvenliği şifrelenmesinden kaynaklanmaktadır. Şifrelenmiş bilgileri gönderen bilgisayar ile şifreleri alabilen bilgisayar arasında gerçekleşir. Elektronik imza Türkiye’de 23.01.2004 yılında Resmi Gazetede yayınlanarak 23.07.2004 tarihinde yürürlüğe girmiştir ve 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu ile tanımlanmıştır.

Bir elektronik imzada; verilerin bir benzerlerinin daha bulunmaması, imzada bulunan verilerin 3. kişiler tarafından elde edilememesi, gizliliğinin sağlanması ve içerisindeki verilerin imza sahibi dışında değiştirilememesi şart koşulmuştur.

Elektronik İmzaya İlişkin Düzenlemeler

 • 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu (23 Ocak 2004 tarih ve 25355 sayılı Resmi Gazete)
 • Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Yönetmeliği (26 Ağustos 2004 tarih ve 25565 sayılı Resmi Gazete)
 • 2004/21 sayılı Başbakanlık Genelgesi  (6 Eylül 2004 tarih ve 25575 sayılı Resmi Gazete)
 • 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (6 Ocak 2005 tarih ve  25692 sayılı Resmi Gazete)
 • Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğ (6 Ocak 2005 tarih ve 25692 sayılı Resmi Gazete)
 • Zorunlu Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları (27 Ocak 2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete)
 • Sertifika Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatı (27 Ocak 2005 tarih ve 25709  sayılı Resmi Gazete)

E-İmza’nın Kullanım Alanları

 • Kamu Kuruluşları
 • Bankacılık ve sigortacılık işlemleri
 • E-devlet, e-iş ve e-ticaret
 • Elektronik posta
 • Vergi ödemeleri
 • Hukuki işlemler
 • Başvurular (ÖSS, KPSS, LES, pasaport vb)
 • Elektronik oy verme işlemleri
 • Kağıtsız ofisler
 • Sağlık uygulamaları
 • Emniyet Müdürlükleri, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlükleri vb.

e-imza

Elektronik İmza Almak İçin Ne Yapılmalıdır?

Elektronik Sertifika Hizmet Hizmet Sağlayıcılarından (ESHS) birisine başvuruda bulunulmalıdır çünkü Elektronik İmza Sertifikası bu sağlayıcılardan alınır. Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcılarına elektronik imzayı atan kişinin açık anahtarlarını ve kimlik bilgisini onaylatmak için ihtiyaç duyulur. Bu hizmet sağlayıcılar e-imza için gerekli sertifikanın üretimini yapan, dağıtımını sağlayan ve sürecin yönetimini sahiplenen seçilmiş ve güvenilir kurumlardan oluşmaktadır. Aşağıdaki link üzerinden Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcıları’nın listesine ulaşabilirsiniz.

https://www.btk.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/e-imza-Elektronik-Sertifika-Hizmet-Saglayicilari

Yabancı bir ülkede alınan elektronik imzanın ülkemizde geçerli olabilmesi için; yabancı ülkedeki Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı tarafından verilen e-imzanın ülkemizdeki bir Elektronik Sertifika Hizmet Sağlayıcı tarafından onaylanması gerekmektedir.