Bitcoin Nedir?

Bilgi para demektir doğrusal mantığı ile oluşturulan bir kod dizisinin dünya çapında bir güvenlik ağına dönüşmüş biçimine blockchain, bu yapı içerisinde dijital olarak saklanan varlıklara ise bitcoin ismi verilir. Tanımı oldukça zor olan sistem kısaca, farklı bir para birimi olarak tanımlanır. Her ne kadar günümüzde yalnızca online işlemlerde kullanılıyor olsa da, gelecekte fiziksel işlemlerde de kullanılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

bitcoin

Online alışveriş yapıyorsanız, son zamanlarda ödeme ekranlarında coin kabul edildiğine dair ibarelere rastlamış olmalısınız. Pekiyi Bitcoin Nedir? Nasıl Çalışır Biliyor Musunuz? Dünyayı yerinden oynatacak, ülkelerin ekonomilerini sarsacak bir uygulama olarak görülen sistemin, şimdiden 100 milyar dolarlık bir varlığa ulaştığı hesaba katıldığında, Online platformların, kendi içinde bir devlete dönüştüğü de yadsınamaz. Pekiyi Bu Sistem Nasıl Çalışır?

Bitcoin Para Mıdır?

Bu soruya cevap verebilmek için paranın tam olarak ne olduğuna cevap vermek gerekir. Para, sadece devletlerin basabildiği ve onların güvencesinde olan, istenildiği zaman başka para birimlerine çevrilebilen basılı evraktır. Uluslararası otoritelerce tanınmayan bir para birimi geçerli de değildir. Ancak, bu para birimlerini kullanmak veya kullanmamak tamamen kişilerin inisiyatifidir.

Bitcoin, bir para birimi olarak tanımlanırsa, bu kavrama aykırı olacağından henüz tam olarak para olarak kabul edilmez. Bankalar arasında aktarılmaz ve saklanamaz. Zaten sistem bankalara bir alternatif olarak ortaya çıkmıştır.

Banka varlıklarımızı çeşitli dövizler cinsinden sakladığımız işletmedir. Blockchain, Dünya çapında bir banka gibi düşünülebilir ve kabul ettiği tek varlık birimi bitcoin ve diğer coin türleridir. En az bankalar kadar güvenli bu sistemde korunan varlıkların kaybolması neredeyse sıfırdır. Çünkü sizin bitcoin sahibi olduğunuz bilgisi ve coin miktarı özel güvenlik kodları ile sisteme dahil tüm kullanıcılar tarafından korunur. Bitcoin her ne kadar devletler tarafından garanti edilmiyor olsa da, sahip olduğu kullanıcı sayısı ve sunduğu güvenlik alt yapısı ile oldukça güvenli bir altyapıdır.

bitcoin

Bitcoin Devletlerce Korunur Mu?

Bitcoin evrensel bir para birimidir. Hiçbir ülkenin kontrolü altında değildir. Bütünüyle online platformların dinamiklerine bağlı olarak çalışır. Ülkeler tarafından izlenemez ve manipüle edilemez. Kağıt cinsinden bir basılı evrakı yoktur. Yalnızca talep edenler coin’lerden satın alabilmektedir. Bu coin’ler birer hafıza birimi içerisinde ilgili miktarın kodlarını taşırlar. Tüm ülkelerin para birimlerine dönüşebilen bu kıymete, internet ülkesinin para birimi demek doğru olabilir.

Bitcoin Yasalara Uygun Mudur?

Bitcoin sisteminin yasak olması için herhangi bir sebep yoktur. Zira insanların paralarını neye dönüştüreceklerine hükümetler karar veremez. Ancak, bitcoin hükümetlerin denetiminin dışında olduğundan, illegal yapıların da bu birimi kullandığı varsayılır. Takip edilemez olması nedeniyle bitcoin, devletler tarafından endişe ile izlenir. Ancak, her hükümet bu sistemi legalize etmek için bir sistem üzerinde çalışmaktadır ki, Amerikan bankacılık sistemine zarar vermemesi için ülkede bu noktada çalışmalar yapılmaktadır. Yani, hali hazırda bitcoin yasa dışı da değildir, tam olarak yasaların bir parçası da değildir. Herhangi bir ülke tarafından garanti edilmez ve karşılığı konusunda hiçbir muhatap söz konusu değildir. Buna rağmen milyonlarca kullanıcı tarafından aktif biçimde kullanılır ve güvenilirliği neredeyse %100 olarak kabul edilir.

bitcoin

Bitcoin Madenciliği Nedir? Nasıl Yapılır?

Bitcoin yukarıda yaptığımız açıklamalar ışında bilindiği gibi varlıkların açık kaynak kodlu verilerin şifrelenerek korunmasıdır. Madencilik, kaynak kodların saklanması için veri merkezi sağlanması benzeri bir işlemdir. Veri havuzunuzda ne kadar fazla kod saklarsanız, o kadar çok bitcoin sahibi olursunuz. Her ne kadar kod yaratıcısının öngördüğü bitcoin sınırına ulaşıldığında madenciliğin son bulacağı söylense de, kodların sürekli saklanma ihtiyacı nedeniyle, rezerve edilen miktarın sürekli el değiştirmesi ve yeni madencilere ulaşması durumu söz konusudur.

Nasıl Yapılır?

Bitcoin madenciliği yapabilmek için sürekli açık ve internet omurgasına bağlı makinelere ihtiyaç vardır. Bu makinelerin belli değerlerin üzerinden niteliklere sahip olması gerekir ki, evde kullandığınız konvansiyonel makineler ile bunu gerçekleştirebilmek oldukça güçtür. Kaldı ki evdeki makineler zaten sürekli açık olmak için üretilmezler. Bu nedenle Bitcoin madenciliği yapabilmek için özel makineler ve internet ağları gereklidir. Bu arada harcayacağınız elektrik enerjisini de dikkate alarak, kazancınızın masraflarınızı ne kadar karşıladığını doğru hesaplamanız gerektiğini unutmayınız.

Bitcoin’in Geleceği

Gelecek projeksiyonlarında, Bitcoin için oldukça olumlu referanslar verilmektedir. Zira teknoloji çağında bu ortamın kendine ait değerlerinin olması kaçınılmazdır. Bitcoin, bir devlet tarafından korunmadığı için uluslararası bir finans kıymeti haline hiçbir zaman gelemeyecek olsa da, takas yöntemi ile dijital kıymetlerin alış verişi için sonsuza kadar kullanılabilecek öğelerden bir tanesidir ve oldukça kıymetli bir değer olduğu kolayca söylenebilir. Tabii her şeye rağmen, tamamen sahipsiz bir düzen olması nedeniyle, olası olumsuzluklar durumunda hiçbir itiraz merci bulunmaması sistemin en olumsuz tarafıdır. Açıkça ifade etmek gerekirse, yatırım yapmak ve kısa yoldan çok zengin olmak gibi amaçlar için sistemin ne kadar güvenilir olduğu hala bir muamma durumundadır.